Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Iğdır Üniversitesi, Öğrenci Dekanlığının, tüm çalışmalarında, öğrenci odaklı bir yaklaşımı ilke edinip ve yeni projeler geliştirerek sürdüreceğini belirtmek istiyorum.

Rektörlüğe, doğrudan bağlı olarak görevini sürdüren Öğrenci Dekanlığımız, kampüs hayatı ve öğrencilere ilişkin akademik, sosyal, kültürel konulardan sorumlu diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışan; öğrencilerle üniversite yönetimi arasında, köprü vazifesi gören bir birimdir. Öğrenci Dekanlığı olarak, her konudaki dilek, istek, şikâyet ve önerilerinizi dikkate alarak, sizlerin Üniversite yaşamınızı kolaylaştırarak, sorunlarınıza etkin çözümler sunmaya çalışarak, her türlü sorunu, gerek kendi birimimizde gerekse üniversite yönetimiyle paylaşarak, çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Gençlerle hep ileri, “Ülkemizin Geleceği” felsefesini benimseyen üniversitemiz, öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren, kişisel ve akademik donanımlarına ek olarak; sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı, analitik ve eleştirel düşünen, ezberciliği reddeden bir anlayışla yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu tarz faaliyetlerimizi de Öğrenci Dekanlığının planladığı ve uyguladığı zengin içerikli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle gerçekleştiriyor olacağız.

Değerli öğrencilerimiz, üniversitede geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve keyifli hale getirmek istiyorsanız, şuan hâlihazırda olan, akademik, kültürel-sanatsal, sportif içerikli birçok kulübümüz de dâhil olmak üzere, sizlerin de kurup yönettiği öğrenci kulüpleri ve oluşturduğunuz projelerle ilgi duyduğunuz alanlardaki etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz her türlü proje ve etkinliklerde, Öğrenci Dekanlığı olarak, sizlerin yanında ve destekçisi olacağız.

Öğrencisi bulunduğunuz program ve bölümünüzde kazanacağınız bilgilerle yetinmeyip, içinizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak ve kariyer gelişiminize katkı sunmayı hedef alan zengin bir üniversite programı uygulamamıza destek olacağınızı biliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için gelişmeler ve talepleri dikkate alarak, geleceğe yönelik projeler üretip hayata geçirerek, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Öğr. Gör. Hakan GÜNGÖR

Öğrenci Dekanı